suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hur använder jag fullmaktens specifikation?

Med fullmaktens specifikation kan du avgränsa eller rikta fullmaktens behörighet så att den gäller till exempel endast en enskild fastighet, ett kundföretag eller en avdelning inom en organisation. Varje ärendetjänst som använder Suomi.fi-fullmakter bestämmer själv om specifikationen är i bruk i dess tjänster.

Använd specifikationen endast om du har fått närmare anvisningar från den e-tjänst där fullmakten ska användas. Det är inte obligatoriskt att använda specifikationen, så du kan ge en fullmakt också utan den. En fullmakt som ges utan specifikation kan användas för att obegränsat uträtta ärenden (t.ex. kan en enskild bokförare uträtta ärenden för alla bokföringsbyråns kunders räkning).

Fullmaktens specifikation kan vara i bruk

  • i en ärendefullmakt: fullmakten kan avgränsas till att gälla endast en viss fastighet exempelvis med fastighetsnumret
  • i en fullmaktsrätt: fullmaktsrätten kan avgränsas till att gälla endast vissa enheter eller avdelningar inom en organisation exempelvis med underorganisationens identifierare 
  • i en representationsfullmakt: representationsfullmakten kan avgränsas till att gälla endast en viss kund exempelvis med kundnumret.

Uppdaterad: 8.12.2022