suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Tekniska och miljöverket

  • Serviceställe

Tekniska- och miljöverket har till uppgift att ombesörja ärenden som hör till tekniska och miljönämndens verksamhetsområden. Verket ansvarar för följande avdelningar:

Byggnadstillsyn

Kommunteknik

Markanvändning

Miljöskydd

Vatten- och avloppsverket

Besöksadress

Sandövägen 2
10960 Hangö Norra

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–11.30 och 12.30–14.30

Övriga kontaktuppgifter

Fax

+358 192481019 
(lna/msa)

Telefonnummer

+358 1922031 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 3.1.2023