suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Köpa eller arrendera tomt

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Hangö stad erbjuder obebyggda småhustomter i stamstaden, Tvärminne och Lappvik. Därtill har staden obebyggda industritomter inom stamstadens område.

Gör så här

Mera information och instruktioner får du från Hangö stads Markanvändningsavdelning. Du kan kontakta markanvändningssekreteraren per telefon eller besöka markanvändningsavdelnings betjäningspunkt. Du hittar också mera information på stadens webbsidor: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/lediga_tomter

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Mera information: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/lediga_tomter

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019