suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Tomtdelning

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Tomtindelningen är en plan för byggnadsplatsernas fördelning i kvarteret. Om detaljplanen och den använda byggrätten tillåter kan tomtindelningen vid behov ändras. Först i avstyckningsförrättningen antecknas tomten i fastighetsregistret. Hangö stads markanvändningsavdelningen behandlar ansökningar för tomtindelning.

Gör så här

Mera information och instruktioner får du från Hangö stads Markanvändningsavdelning. Du kan kontakta markanvändningssekreteraren per telefon eller besöka markanvändningsavdelnings betjäningspunkt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för detaljplanen och för tomtdelningen. Ett nytt område som ska byggas och som i detaljplanen fastställs som byggnadskvarter kan delas in i en eller flera tomter. Tomtindelningen anges på detaljplanekartan och dess bindande karaktär anges i detaljplanen.

Även markägaren kan söka ändring i tomtdelningen hos kunden. Tomtdelningen kan göras upp separat eller i detaljplanen. Om markägaren har ansökt om att göra upp eller ändra tomtdelningen har kommunen rätt att bära upp kostnaderna av markägaren.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019