suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Adresstilldelning och kontroll av adresser

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Markanvändningsavdelningen upprätthåller kommunens adressystem och adresskarta samt tilldelar adressnummer.

Gatans och platsens namn ges i detaljplanen på detaljplanerat område.

På glesbygden avgörs vägarnas namn enskilt. På dessa områden utgör avståndet till byggnadsplatsen infart ifrån vägens start grunden till numreringen.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019