suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Rågångsförrättning på detaljplaneområde

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Rågångsförrättning är en officiell fastighetsförrättning för att fastställa en oklar fastighetsgräns. Vid en rågångsförrättning byggs och lagligförklaras ett råmärke i terrängen i stället för ett försvunnet.

Gör så här

Ansökan om rågångsförrättning kan göras av till exempel fastighetsägaren eller en delägare, den som innehar arrenderätt, kommunen eller en person vars rättigheter direkt berörs av rågångsförrättningen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Taxa för fastighetsförrättningar: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/taxor_och_avgifter

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en rågångsförrättning utreder man var gränsen går, bygger råmärken där de har försvunnit och markerar vid behov ut gränsen i terrängen. En rågångsförrättning behövs när råmärkena har försvunnit eller om det annars är oklart var gränsen går.

På städernas detaljplaneområden är det ofta kommunen som ansvarar för rågångsförrättningarna och upprätthållandet av fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019