suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Markavstjälpningsplats

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Avstjälpningsplatsen tar emot:

Överskottsjord enligt mottagaren inte lämpligt för

jordbyggande 35,00 €

Överskottsjord enligt mottagaren lämpligt för

jordbyggande 20,00 €

Humusjord 35,00 €

Asfaltbitar 40,00 €

Betongbitar lämpliga för återvinning enligt jordbyggnadsförordningen 40,00 €

Sprängsten 15,00 €

Stubbar och rötter 40,00 €

Gör så här

I systemet ingår digitala portnycklar, som säljs till företag för 50 € / st. och kodningen gäller tillsvidare. Ifall nyckeln försvinner skall vederbörande köpa en ny. Portnycklarna finns att köpa hos Hangö stads tekniska och miljönämnds gatumästare och arbetsledare. Portnyckeln är företags- och fordonsspecifik och den får inte överlåtas till andra. Faktureringen sker alltid enligt uppgifterna från portnyckeln. Poletter kan avhämtas/betalas: Sandövägen 2 (Tekniska och miljöverket/gatuavdelningen), 10960 HANGÖ

Öppethållningstider:

Jordtippens automatport är normalt i bruk må-fre kl. 6-20. Det är även möjligt att ordna med andra, projektspecifika körtider genom speciell överenskommelse med gatumästaren eller arbetsledaren.

Markavstjälpningsplatsens addres: Hemming Elfvingsvägen, 10960 HANGÖ.

För vem och på vilka villkor

Servicen är huvudsakligen avsedd för jordavfall som kommer från Hangö stads område

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 2.11.2021