suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Avdelningen för kommunteknik

  • Webbsida

Avdelningen ombesörjer gator, båthamnar och övriga

allmänna områden (parker, rekreationsområden, badstränder mm), avstjälpningsplatsen samt maskindepån och förrådet.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 3.1.2023