suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Underhåll av gator och allmänna områden:

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i stadsplanen. Tomtägaren är skyldig att sköta renligheten på gatuområden som avgränsar till tomten.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 2.5.2023