suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Dagvattenhantering

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor samt dräneringsvatten. Till skötseln av dagvattnet hör också att förebygga översvämningsskador och bekämpa översvämning.

Dagvattenhanteringen som helhet består av kommunens dagvattensystem och i det ingår de konstruktioner och anordningar för dagvattenhantering som är på kommunens ansvar.

Kommunen ...

Gör så här

Organiseringen av dagvattenhanteringen på detaljplaneområdet sköts av kommuntekniken. Byggnadstillsynen ansvarar för tillstånds ärenden och fungerar som en övervakningsmyndighet i fråga om dagvattenhanteringen.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 2.5.2023