suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Användningstillstånd och uthyrning av gator, grönområden, stränder, småbåtshamnar och torgplatser

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För användning av allmänt område utan tillstånd kan till exempel dubbel tillståndsavgift begäras.

-Ansökan om markanvändningstillstånd

-Ansökan om tillstånd att använda allmänna områden

-Ansökan om grävtillstånd

-Användning om tillstånd att använda allmänna områden i småbåtshamnar t.ex. för säljning

-Försäljningsplatser för torghandel på Salutorget

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För olovlig användning av allmänt område kan ersättning uppbäras till och med fyrdubbelt.


Giltighetstid

Årligen

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 7.9.2021