suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Utmärkning av byggplatsen (utpålning) och lägessyn av byggnaden ingår i bygglovsprocessen. Markanvändningsavdelningen bistår med dessa tjänster.

Utpålning utförs i regel enbart på detaljplanerat område. Lägessyn ska beställas efter att husgrunden är färdig, men innan stommen reses.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Markanvändningsavdelningens taxa för mätningar gällande byggnadstillsyn: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/taxor_och_avgifter

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019