suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Ansökan om bidrag för kooperativa vattenföretag

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Information om kooperativa vattenföretag verksamma i området ges av kommunen.

Gör så här

Kommunen kan ge dig information om vattenandelslagen inom kommunen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett kooperativt vattenföretag är ett vattentjänstverk som har grundats samt ägs och förvaltas av områdets invånare. I glest bebyggda kommuner eller utanför centrum kompletterar kooperativa vattenföretag de kommunala vattenverkens verksamhet. Det finns även några större kooperativa vattenföretag i Finland som sköter vattentjänster i kommuncentra.

Man kan ansöka om understöd av kommunen för kooperativa vattenföretag i verksamhetens inledningsskede. Dessutom kan man ansöka om statens eller Europeiska unionens investeringsstöd för dem.

Kommunen kan fungera som borgensman för kooperativets lån, betala för planering och fungera som rådgivare. Kommunen finansierar inte vattenföretagets normala verksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 2.11.2021