suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Gränsvisning

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Gränsvisning är en inoficiell mätningsåtgärd där man fastställer var de råmärken som antecknats i fastighetsregistret finns i terrängen. Gränsvisning ansöks från staden för att klargöra råmärkets plats i terrängen. Vid en gränsvisning kan inte nya råmärken byggas. Om ett råmärke har försvunnit behövs en rågångsförrättning, vilket är en fastighetsförrättning.

Gör så här

Kontakta kommunens byggnadstillsyn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en gränsvisning fastställer man med hjälp av en lantmäteriåtgärd var en planlagd tomt eller annan registerenhet är belägen i terrängen.

Vid en gränsvisning kan inte nya råmärken byggas. Gränsvisningen har ingen inverkan på uppgifterna i fastighetsregistret och gränsvisningen registreras inte. Om ett råmärke har försvunnit behövs en rågångsförrättning, vilket är en lantmäteriförrättning.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019