suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Patent- och registerstyrelsen

Organisation

Alternativt namn PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar, granskar och övervakar – arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång.

PRS registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. PRS granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. PRS godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. PRS övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

PRS erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

PRS är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

PRS hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. PRS är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.