suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Registreringsförbud

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan vid behov anmäla till Patent- och registerstyrelsen (PRS) att du inte får antecknas i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke.

Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Om du har ett registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi den person som lämnat in anmälan för att inhämta ditt samtycke. Lämna in ditt samtycke på vår webblankett.

Registreringsförbudet gäller tills vidare.

Observera att ett registreringsförbud inte tar bort dig från de roller som ansvarsperson som tidigare antecknats i handels-, förenings- och stiftelseregistret.

Du kan själv kontrollera i tjänsten Register på Suomi.fi om du för närvarande har antecknats i handelsregistret som ansvarsperson för något företag.

Gör så här

Gå till vår webblankett. Byt språk på blanketten i sidans övre kant. Logga in och fyll i och skicka blanketten.

I undantagsfall (till exempel när du anmäler förbud för en minderårig) kan du lämna in anmälan på pappersblankett. Se våra anvisningar på prh.fi.

För vem och på vilka villkor

Vi registrerar inte förbud som enbart anmäls med ett e-postmeddelande.

Du måste ha en finländsk personbeteckning för att lämna in registreringsförbud.

Dessutom måste du ha en av följande för att lämna in din anmälan på vår webblankett:

  • personliga nätbankskoder
  • ett mobilcertifikat
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 14.5.2021