suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Handelsregistrets informationstjänster

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du får reda på registeruppgifter om företag och bostadsaktiebolag via Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister.

I den elektroniska informationstjänsten Virre kan du avgiftsfritt bekanta dig med företagens grunduppgifter. Du kan också avgiftsfritt söka fram information om till exempel huruvida företagets bokslut är registrerat och vilka anmälningar företaget har gjort till handelsregi ...

Gör så här

Anvisningar för användningen av informationstjänsterna finns på PRS webbplats. Du får också handledning i informationstjänsterna via PRS kundtjänst.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda. Vissa tjänster kräver avtal med PRS. Informationstjänsterna finns tillgängliga på tyska och franska i begränsad utsträckning.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 16.2.2024