suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Webbplatsen ytj.fi

  • Webbsida

På den här webbplatsen hittar du alla anvisningar du behöver för att göra en anmälan till PRS handelsregister eller stiftelseregister samt för Skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. I företagssökningen på ytj.fi kan du söka grunduppgifter om företag, föreningar och stiftelser med FO-numret.

Tjänster

Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 9.4.2021