suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Anmälan av uppgifter om företagets förmånstagare till handelsregistret

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

De flesta företag måste lämna in en anmälan om sina verkliga förmånstagare. Anmälan görs till handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Företagens skyldighet att anmäla sina förmånstagare och uppdatera uppgifterna i registret grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiven.

Vilka företag ska lämna in anmälan?

 • Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan.
 • Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.
 • En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.
 • Börsbolag och enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämnar inte in någon anmälan.
 • Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan.

Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. Förmånstagarna är i de flesta fall företagets ägare. Som förmånstagare betraktas en person som uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
 • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget.
 • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

I ett företag kan det finnas en eller flera förmånstagare eller ingen alls.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Lämna in anmälan senast 1.7.2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har grundat ett nytt företag. Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.

Anmälan är gratis.

Lämna in din anmälan om förmånstagare elektroniskt i FODS-tjänsten Du lämnar också in anmälan om ändringar i FODS-tjänsten.

Gör så här

E-tjänsten finns på webbplatsen ytj.fi. Anvisningar för att lämna in anmälan finns på webbplatsen prh.fi.

För vem och på vilka villkor

Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.

Anmälan undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud med fullmakt av företaget.

Anmälan ska lämnas in elektroniskt i FODS-tjänsten. Den som använder FODS-tjänsten behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Det går inte att logga in i tjänsten med företagets nätbankskoder.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 21.12.2020