suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Anmälan av uppgifter om företagets förmånstagare till handelsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

De flesta företag måste lämna in en anmälan om sina verkliga förmånstagare. Anmälan görs till handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Företagens skyldighet att anmäla sina förmånstagare och uppdatera uppgifterna i registret grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiven.

Vilka företag ska lämna in anmälan?

  • Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en ...

Gör så här

E-tjänsten finns på webbplatsen ytj.fi. Anvisningar för att lämna in anmälan finns på webbplatsen prh.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.

Anmälan undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud med fullmakt av företaget.

Anmälan ska lämnas in elektroniskt i FODS-tjänsten. Den som använder FODS-tjänsten behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Det går inte att logga in i tjänsten med företagets nätbankskoder.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 21.12.2020