suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Registret över momspliktiga

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I registret över mervärdesskattskyldiga införs mervärdesskatteskyldiga aktörer. Anmälan ska göras till registret om företagets omsättning för räkenskapsperioden överskrider gränsen för affärsverksamhet i liten skala (15 000 euro).

Även utländska företag måste anmäla sig till registret över mervärdesskattskyldiga till exempel när företaget i Finland har ett fast driftställe för mervärdesbeskattning ...

Gör så här

Företaget kan registrera sig i momsregistret antingen i samband med etableringsanmälan eller senare.

Om du gör etableringsanmälan elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet kan du samtidigt också anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens register. Om du gör etableringsanmälan på papper kan du anmäla företaget även till Skatteförvaltningens register med samma pappersblankett. Ett utländskt företag kan endast göra etableringsanmälan på en pappersblankett.

Om du inte anmäler ditt företag till registret över mervärdesskatteskyldiga redan i samband med att du grundar företaget kan du göra det senare i tjänsten MinSkatt, genast när företaget har ett FO-nummer.

För vem och på vilka villkor

Man kan också frivilligt ansluta sig till momsregistret. Man kan ansöka om momsskyldighet bland annat för affärsverksamhet i liten skala, gemenskapsinterna förvärv, primärproduktion eller överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Ett utländskt företag kan också frivilligt söka sig till registret över mervärdesskattskyldiga för sin försäljning i Finland, även om företaget inte skulle ha ett fast verksamhetsställe i mervärdesbeskattningen.

Även uppträdande konstnärer, andra offentliga artister och idrottare samt de som säljer deras föreställningar kan ansöka om mervärdesskatt i fråga om arvoden för uppträdande och ersättningar för försäljning av föreställningar som överlåtits till arrangören.

Avförande av uppgifter ur registret

Om hela företagsverksamheten upphör ska du anmäla det i FODS-tjänsten. Om företaget inte lägger ner sin verksamhet helt och hållet utan endast den momspliktiga verksamheten upphör, kan du också ansöka om att avföras ur momsregistret i MinSkatt.

Om ett utländskt företags verksamhet i Finland upphör helt ska du anmäla detta med en anmälan om upphörande. Du får en pappersblankett från FODS-tjänsten. Om företaget inte lägger ner sin verksamhet helt och hållet utan endast den momspliktiga verksamheten upphör, kan du också ansöka om att avföras ur momsregistret i MinSkatt.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 30.10.2023