suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Registreringsuppgifter om föreningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du får registeruppgifter om föreningar, religionssamfund och handelskamrar till ditt förfogande från Patent- och registerstyrelsens (PRS) register.

Man kan läsa uppgifterna i PRS elektroniska informationstjänst.

Föreningsregistrets informationstjänst innehåller grunduppgifter om alla föreningar som registrerats i Finland. I tjänsten finns också utdrag och stadgar samt information om föreningar ...

Gör så här

Man kan söka grunduppgifter om föreningar i föreningsregistrets informationstjänst avgiftsfritt med namn, FO-nummer eller andra sökvillkor. I tjänsten hittas föreningars FO-nummer, namn, hemort, datum på första och senaste registrering samt uppgifter om anmälningars handläggningsskede.

I tjänsten kan man även köpa elektroniska registerutdrag eller stadgar. Stadgar som registrerats från och med år 2011 finns tillgängliga.

I tjänsten hittas även grunduppgifter om föreningar som avslutat.

Ingå ett avtal med PRS om tjänstens användning om du behöver föreningars utdrag och stadgar eller föreningsregisteruppgifter till applikationer genom gränssnitt.

Om du vill ha dokument från föreningsregistret per e-post eller i pappersform per post kan dessa beställas med en blankett på PRS webbplats.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i föreningsregistrets dataskyddsbeskrivning på PRS webbplats.

För vem och på vilka villkor

Föreningsregistrets informationstjänst kan användas fritt av alla.

Att granska grunduppgifter i föreningsregistrets informationstjänst är avgiftsfritt. Föreningsregisterutdrag och stadgar är avgiftsbelagda.

Man kan ingå ett avtal med PRS om tjänstens användning. Tjänsten är avgiftsbelagd. Även användningen av applikationstjänsterna är avgiftsbelagt och förutsätter avtal.

Att söka uppgifter om föreningar i företagssökningen på ytj.fi är avgiftsfritt och kräver inte registrering.

Grunduppgifter om föreningar som registrerats i handelsregistret och hittas i informationstjänsten Virre är avgiftsfria men handelsregisterutdrag är avgiftsbelagda.

Dokumentbeställningar från föreningsregistret är avgiftsbelagda.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 9.4.2021