suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Informationstjänster i företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du får tillgång till grunduppgifter om företag, stiftelser och sammanslutningar i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

Grunduppgifter är företagets namn och kontaktuppgifter, FO-nummer, hemort, företagsform, huvudbransch samt uppgifter om i vilka av PRS eller Skatteförvaltningens register företaget har inf ...

Gör så här

I företagssökningen på FODS webbplats kan du söka grunduppgifter om företag, sammanslutningar och stiftelser med FO-nummer och namn.

Uppgifter i maskinläsbar form kan läsas och laddas ner i PRS e-tjänst Öppna data och via Suomi.fi-informationsleden.

Du kan ladda ner LEI-filer på FODS webbplats.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivning på PRS webbplats.

För vem och på vilka villkor

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda. Vissa tjänster kräver avtal med PRS och Skatteförvaltningen.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 4.2.2021