suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Informationstjänster i företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du får tillgång till grunduppgifter om företag, stiftelser och sammanslutningar i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

Grunduppgifter är företagets namn och kontaktuppgifter, FO-nummer, hemort, företagsform, huvudbransch samt uppgifter om i vilka av PRS eller Skatteförvaltningens register företaget har införts. I grunduppgifterna ingår även uppgifter om LEI-kod om sådan beviljats av Patent- och registerstyrelsen.

I FODS-företagssökningen kan du söka grunduppgifter om företag, sammanslutningar och stiftelser med FO-nummer och namn. Uppgifterna kan hämtas avgiftsfritt.

Du kan också avgiftsfritt söka, läsa och ladda ner uppgifter som lagrats i FODS i maskinläsbar form i PRS e-tjänst för öppna data. Uppgifterna i FODS finns tillgängliga i maskinläsbar form också via Suomi.fi-informationsleden och gränssnittet Web service. Dessa tjänster har en anslutningsavgift.

I FODS kan du också ladda ner LEI-filer som innehåller uppgifter om beviljade LEI-koder samt om nya och ändrade uppgifter.

Uppgifterna i FODS hittas också i PRS och Skatteförvaltningens samarbetsparters tjänster.

Mer omfattande handelsregisteruppgifter, såsom uppgifter om företagets representanter och uppgifter om aktiekapital, får du från handelsregistrets informationstjänst Virre.

Gör så här

I företagssökningen på FODS webbplats kan du söka grunduppgifter om företag, sammanslutningar och stiftelser med FO-nummer och namn.

Uppgifter i maskinläsbar form kan läsas och laddas ner i PRS e-tjänst Öppna data och via Suomi.fi-informationsleden.

Du kan ladda ner LEI-filer på FODS webbplats.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivning på PRS webbplats.

För vem och på vilka villkor

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda. Vissa tjänster kräver avtal med PRS och Skatteförvaltningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Uppgifterna i FODS finns tillgängliga i maskinläsbar form också via Suomi.fi-informationsleden och gränssnittet Web service. Dessa tjänster har en anslutningsavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 4.2.2021