suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Ansökan om patent

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du har gjort en uppfinning och vill dra nytta av den ekonomiskt lönar det sig att skydda den genom ett patent. Det ger dig ensamrätt att använda din uppfinning i upp till 20 år.

Ett patent kan beviljas för en teknisk uppfinning som är ny och industriellt användbar. Din uppfinning ska också väsentligt skilja sig från de produkter eller metoder som blivit kända innan du ansökte om patent.

Handläggningstiden för patentansökan varierar och är i genomsnitt cirka 2,5 år.

Gör så här

  1. Innan du ansöker om patent kan du ta reda på om din uppfinning är ny och har uppfinningshöjd. Det lönar sig att utnyttja PRS:s avgiftsfria databaser och du kan också beställa granskningstjänster av våra sakkunnig eller andra tjänsteleverantörer, till exempel patentombudsbyråer.
  2. Gör en patentansökan. Ansökan ska omfatta ansökningsblankett, förklaring, patentkrav, sammandrag och en ritning över uppfinningen. Det lönar sig att reservera tid för att skriva dessa och göra det omsorgsfullt. Mer information om hur du gör ansökan finns på vår webbplats. Du kan också utnyttja patentombudsmannens tjänster.
  3. Lämna in patentansökan till Patent- och registerstyrelsen via e-tjänsten eller per papperspost.
  4. Vänta i lugn och ro på ansökan och svara på eventuella formella eller tekniska interimistiska beslut från PRH. Vid den formella granskningen säkerställs att ansökan innehåller alla nödvändiga handlingar och att ansökningsavgiften är betald. Därefter överförs ansökan till en teknisk granskning där man utreder uppfinningens nyhet och patenterbarhet.
  5. När PRS godkänner patentansökan ska du betala publikationsavgiften och PRS gör en patentpublikation av ansökningstexten. Patent har beviljats när patentet har kungjorts i Patenttidningen.
  6. Betala årsavgifterna. Ditt patent förblir i kraft när du betalar årsavgifterna i tid.

För vem och på vilka villkor

Ett patent kan endast beviljas för en uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. Bara en idé kan inte patenteras. Däremot kan det konkreta genomförandet av idén – en apparat, produkt eller metod – patenteras.

Den som ansöker om patent kan vara en eller flera personer, ett företag eller en sammanslutning.

Ansökan om och upprätthållande av patent är avgiftsbelagt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna bygger på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 1.3.2021