suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Samtycke till att vara ansvarsperson

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du måste ge ditt samtycke till att vara ansvarsperson, om du har anmält registreringsförbud till handels-, förenings- eller stiftelseregistret och du anmäls som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning.

Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Observera: Om någon på samma gång anmäler dig som ansvarsperson i flera företag, måste du ge ett separat samtycke till varje re ...

Gör så här

Gå till vår webblankett och logga in. Byt språk på blanketten i sidans övre kant. Fyll i och skicka blanketten.

När PRS har tagit emot ditt samtycke, får du ett mottagningsmeddelande med uppgift om samtycket.

För vem och på vilka villkor

Lämna in ditt samtycke på vår webblankett. Det räcker inte att du ger ditt samtycke genom ett e-postmeddelande.

Observera att du inte kan ge ditt samtycke förrän PRS har tagit registeranmälan upp till behandling och gett den ett diarie- eller registreringsnummer.

Du måste ha en finländsk personbeteckning och dessutom en av följande:

  • personliga nätbankskoder
  • ett mobilcertifikat
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du behöver också företagets eller sammanslutningens FO-nummer och anmälans diarienummer eller registreringsnummer.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 14.5.2021