suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Informationstjänster för företagsinteckningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företags lösa egendom som ingår i dess näringsverksamhet kan intecknas genom en företagsinteckning. Du får till gång till uppgifter om företagsinteckningar via Patent- och registerstyrelsens (PRS) företagsinteckningsregister.

Genom att söka i den elektroniska informationstjänsten Virre kan du kontrollera om företaget har gällande eller anhängiga företagsinteckningar. Med hjälp av sökningarnas resultat kan du bekanta dig med uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Sökningarna är delvis avgiftsfria.

I informationstjänsten Virre kan du också köpa gravationsbevis. Det innehåller uppgift om giltiga företagsinteckningar och företagsinteckningsärenden under behandling, som belastar företagsinteckningsbar egendom som hör till företagets näringsverksamhet.

Uppgifter i företagsinteckningsregistret fås också som XML-meddelanden till den egna applikationen via gränssnittet och gravationsbevis som PDF-filer.

Du kan också beställa avgiftsbelagda registerhandlingar och kopior separat.

Uppgifter i företagsinteckningsregistret hittas också i PRS samarbetsparters tjänster.

Gör så här

Anvisningar för användningen av informationstjänsterna finns på PRS webbplats. Du får också handledning i informationstjänsterna via PRS kund- och informationstjänst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsterna är i regel avgiftsbelagda.

En del av tjänsterna kräver ett avtal med PRS.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsterna är i regel avgiftsbelagda.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 4.2.2021