suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Att köpa registerutdrag och intyg

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Information om företag och sammanslutningar och industriella rättsskydd kan undersökas i elektroniska informationstjänster som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS). I databaserna är det gratis att bekanta sig med basuppgifterna, men olika utdrag, stadgar och intyg är avgiftsbelagda. De flesta utdrag och intyg kan du köpa på webben, men om du vill kan du också få dem per brevpost ell ...

Gör så här

I PRS e-tjänster kan du köpa följande produkter:

 • diarieintyg ur handels-, företagsintecknings- och stiftelseregistret
 • registerutdrag ur handels-, förenings- och stiftelseregister
 • översatta utdrag över begränsade handelsregisteruppgifter
 • gravationsbevis över företagsinteckningar
 • registreringsbevis ur handelsregistret och stiftelseregistret.

Gör en beställning hos PRS kundtjänst om du vill ha ett

 • registerutdrag ur revisors- eller revisorsexamensregistret, över varumärken, mönsterrätter, patent eller nyttighetsmodeller
 • intyg ur revisorsregistret
 • FODS-utdrag, dvs. en bestyrkt utskrift av ett utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer
 • diarieintyg ur föreningsregister, över mönsterrätter eller nyttighetsmodeller
 • förmånstagarutdrag.

Alla produkter som finns i e-tjänsterna kan också beställas per post eller e-post.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 2.2.2022