suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Uppgifter om företagens förmånstagare i handelsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

PRS ger ut uppgifter om företagens förmånstagare i handelsregistret.

Enligt lagen om penningtvätt är en förmånstagare en person som antingen äger företaget eller på annat sätt utövar ett inflytande i företaget. Förmånstagare är i de flesta fall ägare i företaget.

Vem får uppgifter om förmånstagare?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som företagets övriga uppgifte ...

Gör så här

Anvisningar för beställning av utdrag och prisuppgifter finns på PRS webb. Du får även handledning från PRS kund- och informationstjänst.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

PRS ger ut förmånstagarens uppgifter till dem som enligt lagen om penningtvätt har sådana användningsändamål. I praktiken är dessa ändamål följande:

  • myndigheter som enligt lagen om penningtvätt utför tillsynsuppgifter
  • företag som enligt lagen om penningtvätt har identifieringsskyldighet om kunden (såsom banker, försäkringsbolag och övriga finansieringsbolag, fastighetsförmedlare, revisorer)
  • representanter för media
  • övriga aktörers användningsändamål enligt lagen om penningtvätt.

Syftet med lagen om penningtvätt innebär att med hjälp av dessa uppgifter förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism eller främja avslöjandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter om förmånstagare är avgiftsbelagda.

PRS måste identifiera användaren av förmånstagaruppgifter. I samband med beställning av utdrag om förmånstagare kan vi be dig identifiera dig elektroniskt.

Beställning av utdrag om förmånstagare förutsätter att du är avtalskund hos PRS.

Servicen tillhandahålls av

Patent- och registerstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Patent- och registerstyrelsen
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 9.4.2021