suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (Syke) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua.

Syke kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi erityisesti valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Ratkaisujen pohjaksi Syke tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Syke huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

Toimipaikkoja on Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin