suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Kestävää kehitystä tukevat verkostot ja sivustot

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi hiilineutraalisuutta, resurssiviisautta ja kiertotaloutta tukevia verkostoja kunnille, yrityksille ja kansalaisille. Verkostot toimivat yhteydenpitofoorumeina eri toimijoiden kesken, jakavat tietoa ja tarjoavat tukea näihin teemoihin liittyvissä toimenpiteissä. SYKEn koordinoimia yhteydenpitofoorumeita ovat hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien ja alan yritysten Hiilineutraali Suomi -sivusto, resurssiviisautta tavoittelevien kuntien Fisu-verkoston sivusto sekä kiertotaloutta tukeva Materiaalit kiertoon -sivusto.

Hiilineutraali Suomi on kohtaamispaikka kaikille ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneille. Sivusto esittelee ilmastonmuutoksen hillinnän ajankohtaisia asioita, jakaa tietoa ilmastonmuutoksen parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Sivusto jatkaa hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkoston aloittamaa työtä. Sivustolla kerrotaan myös Canemure-hankkeen tuloksista ja toiminnasta.

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkoston sivusto. Se tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Fisu-verkosto auttaa jäseniään kehittämään uusia vähäpäästöisiä toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka rakentavat kestävää hyvinvointia ja kasvua paikallisiin vahvuuksiin perustuen. Verkoston toimintaa tukee asiantuntija-apua antava palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva Oy ja SYKE. Palvelukeskus laskee Fisu-kuntien lähtötilanteen valittujen indikaattorien perusteella, auttaa hahmottamaan keskeisimpiä kuntakohtaisia toimenpiteitä ja tarjoaa kansallista vertailutietoa.

Materiaalit kiertoon -sivusto on kohtaamispaikka kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. Sivusto esittelee kiertotalouden, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden ajankohtaisia asioita, jakaa tietoa parhaista käytännöistä ja laskee kiertotalouden avainindikaattorit. Sivustolla esitellään kiertotalouden edelläkävijäkuntien tiekarttoja kohti resurssiviisautta. Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet saavuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet. Ne kierrättävät vähintään 55 % yhdyskuntajätteistä, hyödyntävät materiaalina vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentävät jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Sivustolla kerrotaan myös Circwaste-hankkeen tuloksista ja toiminnasta.

Toimi näin

Liittymisohjeet ja muuta verkostoihin liittyvää tietoa löydät verkostojen kotisivuilta.

  • Hinku-verkosto: hiilineutraalisuomi.fi
  • Fisu-verkosto: fisunetwork.fi
  • Kiertotalouden edelläkävijäkunnat: materiaalitkiertoon.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Hinku-verkostoon voivat liittyä kunnat, jotka haluavat toimia ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Hinku-kuntia on jo yli 70. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-verkoston yritysjäseniksi toivotetaan tervetulleiksi cleantech-alan yritykset.

Fisu-verkosto on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kansallisina edelläkävijöinä. Verkostossa on 11 kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. Tällä hetkellä Fisu-verkostoon ei oteta uusia kuntia.

Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi järjestettiin haku, jonka perusteella mukaan valittiin kymmenen kuntaa. Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ne kunnat, jotka eivät kuulu edelläkävijäkuntaverkostoon, mutta ovat sitoutuneita hankkeen tavoitteisiin, muodostavat Kiertotalouden kumppanuusverkoston.

Palvelu on maksuton.

Hinku-verkosto on kunnille maksuton. Hinku-verkoston yritysjäseniltä peritään liikevaihdon mukaan porrastettu jäsenmaksu.

Fisu-verkostoon kuuluvilta kunnilta peritään kunnan asukasluvun mukaan porrastettu jäsenmaksu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 13.7.2020