suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maa-aineslupahakemus

  • Tulostettava lomake

Lomakkeella voit hakea lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lomake ohjaa sinua antamaan maa-ainesasetuksen mukaiset tiedot.

Jos toimitat lupahakemuksen paperitulosteena, toimita se kahtena kappaleena ja hakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä kappaleena. Liitä mukaan myös mahdollinen YVA-selostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi.

Mikäli maa-ainesten ottaminen edellyttää vesila ...

Lomake

Lomakkeen toimitustiedot

Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Palvelut

Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 19.5.2023