suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

SYKEn puhdistamosivusto

  • Verkkosivu

Puhdistamosivustolle kootaan tietoja Suomessa yleisesti saatavilla olevista jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä. Sivustolle kootaan myös lyhyet johtopäätökset riittävän laajoista, puolueettomien ja luotettavien tahojen tekemistä tutkimuksista.

Sivuston ylläpidossa noudatetaan asetuksen edellyttämää puolueettomuutta ja esitystavassa pyritään tasapuolisuuteen ja teknologianeutraalii ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 16.9.2022