suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Haja-asutuksen vesihuoltoon liittyvät tietopalvelut kunnille

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt paikkatietoaineistoja ja karttapalveluita, jotka tukevat kuntien viranomaisia

  • haja-asutuksen maankäytön ja vesihuollon yhteensovittamisessa ja
  • haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyvien ympäristönsuojelulain mukaisten siirtymäaika-alueiden määrittämisessä.

Kuntien viranomaisten lisäksi myös muut tiedontarvitsijat voivat käyttää aineistoa.

Vesihuollon suunnittelu palvelupaketti VESPA

Vesihuollon palvelupaketti VESPAn tavoitteena on tukea kuntien haja-asutusalueiden maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. Se tuo mm. maaperän kaivettavuuden ja väestökehityksen näkökulmat osana vesihuoltoverkoston laajentamisen kustannustehokkuutta tiiviimmin osaksi maankäytön suunnittelua. Palvelupaketti koostuu paikkatietopalvelu Liiteriin tallennetuista erillisistä karttatasoista ja tilastoaineistoista. Käyttäjä voi tuoda palvelupakettiin myös mitä tahansa muuta Liiterin sisältämää aineistoa esim. kaavoituksesta ja yhdyskuntarakenteesta. Merkittävimpänä uutena aineistona VESPA tuo Liiteriin vesihuoltoverkoston potentiaalitarkastelun (vähäinen/kohtalainen/suuri). Aineisto on muodostettu asiantuntija-analyysinä maaperän kaivettavuuden, asuinrakennusten tiheyden ja verkoston keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella.

Hajajätevesien ympäristönsuojelulain mukaiset siirtymäaika-alueet - karttapalvelu ja aineistot

Ympäristönsuojelulain muutoksen 2017 mukaan kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä tuli tehostaa tietyillä alueilla. SYKE on tuottanut viitteellisen 100 metrin vyöhykkeen Suomen vesistöille ja merenrannoille Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista siirtymäaika-alueista.

Aineisto on ilmainen. Aineisto on käytettävissä rajapintana, ladattavana aineistona ja erillisenä karttapalveluna. Karttapalvelussa on myös nähtävissä luokitellut pohjavesialueet. Lisäksi valittavissa on varovyöhyke-aineisto, joka on 90 - 110 metriä rantaviivasta oleva kaistale. Varovyöhyke on erillinen aineisto, jonka tarkoitus on kuvata aineistoon liittyvää epävarmuutta. Yksittäistapauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Palveluita voi käyttää maksutta. Vesihuollon palvelupaketti VESPA on osa paikkatietopalvelu Liiteriä, jonka laaja käyttöoikeus sopimusasiakkaana on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 8.2.2021