suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

  • Tulostettava lomake

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo. Edellytyksenä on, että hanke kohdistuu samalle toiminta-alueelle ja toiminta on samanaikaista.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Maa-aines- ja ympäristölu ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 4.4.2023