suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Hollolan kunnassa ympäristölupaviranomaisena toimii elinvoimavaliokunnan valvontajaosto. Ympäristövalvonnan viranhaltijat valmistelevat päätökset valvontajaostolle. Ympäristölupahakemuksen käsittelyprosessiin sisältyvät seuraavat vaiheet:

  • hakemuksen jättäminen
  • mahdolliset täydennyspyynnöt
  • lupahakemuksen tiedoksianto ja kuuleminen (asianosaiset, viranomaiset)
  • lupaharkinta ja päätöksen valmi ...

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Toimita ympäristölupahakemus Hollolan kunnan kirjaamoon sähköpostitse. Toiminnanharjoittajan asemassa olevana luonnollisena henkilönä voit jättää lupahakemuksen ja sen liitteet myös paperisina mikäli haluat. Tarvittaessa voit olla yhteydessä ympäristövalvonnan viranhaltijoihin neuvonnan saamiseksi ennen hakemuksen toimittamista.

Ympäristölupahakemuksen laadinnassa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntevan konsultin palveluita. Hyvin laadittu hakemus edistää asian sujuvampaa käsittelyä.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloitusajankohtaa.

Käsittelyaika

Ympäristölupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4-12 kuukautta.

Voimassaoloaika

Ympäristölupa myönnetään lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevana, jollei hakija hae lupaa määräaikaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 5.3.2024