suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Vastuuorganisaatio: Suomen ympäristökeskus SYKE
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Tällä lomakkeella haet ympäristölupaa kivenlouhimon ja/tai -murskaamon toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena lupaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee hakemuksen, kun muualta tuotavaa pilaantumatonta maa-ainesta, betoni-, tiili-, tai asfalttijätettä käsitellään vähintään 50 000 tonnia vuodessa.

Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)

Lomakkeen toimitustiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (tai aluehallintovirasto) Hakemus toimitetaan sille toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, jonka toimialueella louhimo tai murskaamo sijaitsee.Liitteet ja lisätietolinkit

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.