suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

  • Tulostettava lomake

Tällä lomakkeella haet ympäristölupaa kivenlouhimon ja/tai -murskaamon toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena lupaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee hakemuksen, kun muualta tuotavaa pilaantum ...

Lomake

Lomakkeen toimitustiedot

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (tai aluehallintovirasto)
Hakemus toimitetaan sille toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, jonka toimialueella louhimo tai murskaamo sijaitsee.

Lue lisää

Palvelut

Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 31.3.2023