suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Kiteen kaupungissa ympäristölupa-asiat käsittelee ympäristölautakunta. Ympäristöpäällikkö valmistelee lupa-asiat lautakunnalle ja lautakunta tekee päätöksen.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Lupahakemus liitteineen on toimitettava Kiteen ympäristölautakunnalle kirjallisesti kolmena kappaleena. Hakemuslomakkeen saa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Verkkopalvelussa on myös ohjeet luvan hakemiselle.

Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta voidaan neuvotella käsittelevän viranhaltijan kanssa, jotta hakemus saadaan heti alussa mahdollisimman täydellisenä, ja lupa-asia etenisi mahdollisimman nopeasti. Ympäristölupahakemus tulisi jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Viranomainen kuuluttaa hakemuksen, pyytää siitä lausuntoja ja varaa hankkeen vaikutusalueella oleville naapureille tilaisuuden esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Kuultuaan lausunnoista ja muistuksista luvan hakijaa, lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen, josta kuulutetaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ympäristölupaa haetaan hakemuksella, johon on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (VNa 713/2014) on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.


Määräaika

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Asianmukaisen hakemuksen jättämisen jälkeen lupakäsittely kestää keskimäärin 4-6 kk. Lupaprosessiin liittyvät kuulemiset ja lausunnot tai puutteellinen hakemus voivat pitkittää luvan saamista.

Voimassaoloaika

Ympäristöluvat myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevina. Ennen toiminnan olennaisia muutoksia tulee ympäristölupa uusia kokonaan tai osittain. Määräaikainen lupa on voimassa määrätyn määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Kiteen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiteen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020