suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristöpalvelut Helmestä saa ympäristölupia.

Ympäristölupaa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan ja luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Lupahakemus toimitetaan toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto ja laitoksen sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Luvan tarpeesta, toimivaltaisesta viranomaisesta, hakemuksen täyttämisestä ja muista lupa-asiaan liittyvistä kysymyksistä suositellaan otettavan yhteyttä asiassa lupaviranomaiseen jo ennen lupahakemuksen käsiteltäväksi jättämistä.

Ympäristölupahakemus liitteineen lähetetään vähintään kolmena kappaleena.

Hakemuksen tekemiseen suositellaan käytettävän ympäristöhallinnon lomaketta 6010.

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet ympäristölupahakemuksen laatimiseen saat ympäristösihteeriltä ja verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Haapaveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Haapaveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 30.1.2023