suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Ympäristölupa-asian käsittelee toiminnasta ja toiminnan kokoluokasta riippuen joko valtion tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan viranomaisen käsiteltäväksi kuuluvat esimerkiksi kivenmurskaamojen, moottoriurheiluratojen, ampumaratojen ja krematorioiden ympäristölupa-asiat. E ...

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Hae ympäristölupaa oheisella lomakkeella. Käytä toimialakohtaista lomaketta, mikäli sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa käytä yleistä ympäristölupahakemuslomaketta. Täydennä lomakkeen tietoja tarvittaessa erillisillä liitteillä.

Tutustu ympäristölupahakemuslomakkeeseen ja sen täyttöohjeeseen huolella. Harkitse tarvitsetko hakemuksen laatimiseksi ulkopuolista asiantuntija-apua.

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Jätä ympäristölupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.

Käsittelyaika

Lupa-asian käsittely kestää useita kuukausia. Lupahakemuksen jättämisen yhteydessä voit tiedustella tarkempaa arvioita käsittelyajan kestosta.

Voimassaoloaika

Ympäristöluvat ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia. Lupa voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös määräaikaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023