suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toimintaan, josta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitaan ympäristölupa.

Ympäristölupa-asian käsittelee toiminnasta ja toiminnan kokoluokasta riippuen joko valtion tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan viranomaisen toimivaltaan kuuluvat mm. kivenmurskaamon, moottoriurheiluradan, ampumaradan ja krematorion ympäristölupa-asiat. Edellisen lisäksi kunnan viranomainen käsittelee myös erilaisia jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn sekä metsä- metalli-, kemian- ja elintarviketeollisuuden toimialoille kuuluvien toimintojen ympäristölupa-asioita.

Kattava luettelo ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteenä 1. Lupaviranomaisten välinen toimivaltajako on määritelty valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Toimi näin

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Hae ympäristölupaa oheisella lomakkeella. Käytä toimialakohtaista lomaketta, mikäli sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa käytä yleistä ympäristölupahakemuslomaketta.

Toimita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluva hakemus ympäristönsuojelun toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristöluvasta perittävästä maksusta määrätään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.


Voimassaoloaika

Ympäristöluvat ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee, alkaa tuottaa päästöjä ja jos toiminnassa tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 23.9.2020