suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tarvitset ympäristöluvan. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi erilaiset teollisuuden toiminnot, energiantuotanto sekä kiviaineksen ja jätteiden käsittely. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin. Tarvitset ympäristöluvan myös jos toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Oulun seudun ympäristötoimen ...

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Täytä ympäristölupahakemuslomake ja toimita se liitteineen Oulun seudun ympäristötoimelle. Toimita hakemusasiakirjat ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvin laaditut asiakirjat nopeuttavat hakemuksen käsittelyä. Lain mukaan ympäristölupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Käytä tarvittaessa konsulttia apuna hakemuksen teossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on useita kuukausia, keskimäärin noin 8 kuukautta.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana tai erityisestä syystä määräaikaisena.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 19.3.2024