suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappajärven kunta

Ilmoitus tulen käytöstä ja kulotuksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lappajärvi
  • Julkinen palvelu

Kulotuksesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen kulotuksen aloittamista. Kulotusta on peltomaan, hakkuualueiden tai metsämaan polttaminen. Kulotukseksi luetaan myös kantojen, roskien ja lehtien poltto isossa mittakaavassa. Metsämaan kulotus voi tapahtua vain ammattilaisen valvonnassa.

Myös tulen käytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua, pitää pitää tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Nuotiosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Myöskään pienistä kokoista ei tarvitse ilmoittaa.

Kaiken avotulen sytyttäminen metsäpalovaroituksen ja vaarallisten tuuliolosuhteiden aikana on kiellettyä.

Ilmoitus kulotuksesta tehdään ottamalla yhteyttä Lappajärven kunnan tekniseen osastoon.

Toimi näin

Täytä ilmoitus tulen käytöstä ja lähetä se pelastustoimelle.

Ilmoituksessa tulee käydä ilmi

  • kuka käyttää tulta
  • mitä poltetaan
  • missä tuli sytytetään
  • milloin tulta käytetään.

Kenelle ja millä ehdoin

Avotulta ja kulotusta tehtäessä on aina oltava maanomistajan lupa. Sytyttäjällä on kokonaisvastuu tilanteesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Lappajärven kunta

Palvelusta vastaa

Lappajärven kunta
Tekstistä vastaa: Lappajärven kunta
Päivitetty: 31.10.2023