suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toiminnat, joihin tarvitaan ympäristölupa, on kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista rekisteröidään, eikä niille tietyissä tapauksissa tarvitse hakea ympäristölupaa. Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Rekisteröitävät ja ilmoituksenvaraiset toiminnot on myös kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Lyhytaikaisista koeluontoisista toimista ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdään koetoimintailmoitus.


Käsittelyaika

Lyhimmillään noin 3 kuukautta siitä, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu kuntaan. Lupapäätöksen aikataulu on kuitenkin aina tapauskohtainen.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Palvelun toteuttaa

Vesilahden kunta

Palvelusta vastaa

Vesilahden kunta
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 25.4.2023