suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Ympäristövaikutusten hallintaa tukevat laskurit

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

SYKEn ja sen yhteistyökumppaneiden kehittämillä laskureilla kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat arvioida toimintansa ympäristövaikutuksia. Laskurit auttavat paitsi nykytilan arvioinnissa, myös ympäristövaikutusten seurannassa, kehityskohteiden löytämisessä sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen vertailussa ympäristövaikutusten kannalta.

Laskureita ilmastovaikutusten arviointiin

Laskurit tukevat ilmastotyötä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Laskurien avulla voit esimerkiksi vertailla erilaisia liikkumistapoja sekä arvioida energiajärjestelmien kannattavuutta, elinkaarikustannuksia ja vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. Löydät näitä laskureita Hiilineutraalisuomi-sivustolta.

Y-HIILARI on yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettu työkalu, jonka avulla voit seurata yrityksesi ilmastovaikutuksia. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

Kaavoituksen ekolaskuri KEKO

KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. KEKO laskee kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu tuottaa myös arvion alueen kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa vaikutuksia koko maan keskiarvoon.

Laskureita kansalaisille

  • Ilmastodieetti on työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen. Ilmastodieetti-laskurilla voit laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja kulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.
  • Itämeri-laskurilla voit selvittää kulutustottumustesi vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen eli oman Itämeri-jalanjälkesi. Laskuri ottaa huomioon fosforin ja typen, jotka ovat Itämerta rehevöittävät pääravinteet.
  • Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Toimi näin

Laskurikohtaiset toimintaohjeet löydät kunkin laskurin yhteydestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Joidenkin laskurien käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Palvelu on maksuton.

Ainoastaan kaavoituksen ekolaskuri KEKO on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 30.12.2021