suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Ympäristövaikutusten hallintaa tukevat laskurit

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

SYKEn ja sen yhteistyökumppaneiden kehittämillä laskureilla kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat arvioida toimintansa ympäristövaikutuksia. Laskurit auttavat paitsi nykytilan arvioinnissa, myös ympäristövaikutusten seurannassa, kehityskohteiden löytämisessä sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen vertailussa ympäristövaikutusten kannalta. Erilaisten kohteiden ilmastovaikutuksia voidaan arvioida Y-HIILARI, SYNERGIA, JUHILAS ja Ilmastodieetti-hiilijalanjälkilaskureilla. KEKO puolestaan on tarkoitettu maankäytön suunnittelun ekotehokkuuden arviointiin, ja Itämeri-laskurilla kansalaiset voivat arvioida omien elintapojensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen.

Laskureita yrityksille ja viranomaisille:

  • Y-HIILARI on yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettu työkalu, jonka avulla voit seurata yrityksesi ilmastovaikutuksia. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.
  • SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalu on laskuri, jolla voidaan arvioida rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden hiilijalanjälkiä. Laskuri on kehitetty vuosina 2009 - 2010.
  • JUHILAS on työkalu julkisen hankinnan hiilijalanjäljen laskentaan. Laskurilla voidaan laskea hankittavien tuotteiden eri elinkaarivaiheissa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Laskuri on kehitetty vuosina 2010 - 2011.
  • KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. KEKO laskee kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen käytön sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Työkalu tuottaa myös arvion alueen kokonaisekotehokkuudesta ja vertaa vaikutuksia koko maan keskiarvoon.

Laskureita kansalaisille:

  • Ilmastodieetti on työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen. Ilmastodieetti-laskurilla voit laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja kulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.
  • Itämeri-laskurilla voit selvittää kulutustottumustesi vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen eli oman Itämeri-jalanjälkesi. Laskuri ottaa huomioon fosforin ja typen, jotka ovat Itämerta rehevöittävät pääravinteet.

Toimi näin

Laskurikohtaiset toimintaohjeet löydät kunkin laskurin yhteydestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Joidenkin laskurien käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Palvelu on maksuton.

Ainoastaan KEKO-laskuri on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 25.3.2020