suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Ympäristönäytteenottajien sertifiointi

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi on vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla.

Toimi näin

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Täytä hakemuslomake ja lähetä se Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon. Liitä hakemukseen allekirjoitettu sitoumuslomake sekä kaikki selvitykset tieto- ja taitovaatimusten täyttymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on määrättyjen taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Kun pätevyystodistus on myönnetty määräajaksi, näytteenottajan tulee huolehtia ylläpitokoulutuksesta ja täyttää muut sertifiointiryhmän asettamat velvoitteet.

Palvelu on maksullinen.

Uusi pätevyystodistus, pätevyyden laajennus ja pätevyyden jatkotodistus maksavat kukin 605 €.

Useamman erikoistumisalan pätevyyttä yhtä aikaa haettaessa ensimmäisen erikoistumisalan pätevyys maksaa 605 € ja seuraavien 150 €/erikoistumisala.

Puoliväliselvityksen käsittelymaksu 360 €.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 9.9.2021