suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Suomen ympäristökeskus SYKE

Ympäristönäytteenottajien sertifiointi

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi on vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla.


Toimi näin

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Täytä hakemuslomake ja lähetä se Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon. Liitä hakemukseen allekirjoitettu sitoumuslomake sekä kaikki selvitykset tieto- ja taitovaatimusten täyttymisestä.

Voit tehdä hakemuksen myös sähköisellä lomakkeella.


Kenelle ja millä ehdoin

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on määrättyjen taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Kun pätevyystodistus on myönnetty määräajaksi, näytteenottajan tulee huolehtia ylläpitokoulutuksesta ja täyttää muut sertifiointiryhmän asettamat velvoitteet.

Palvelu on maksullinen.

Uusi pätevyystodistus, pätevyyden laajennus ja pätevyyden jatkotodistus 550 €. Puoliväliselvityksen käsittelymaksu 300 €.


Palvelun toteuttaa: 
Suomen ympäristökeskus SYKE