suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristönäytteenottajien sertifiointi

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi on vapaaehtoinen järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä ...

Toimi näin

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Täytä hakemuslomake ja lähetä se Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon. Liitä hakemukseen allekirjoitettu sitoumuslomake sekä kaikki selvitykset tieto- ja taitovaatimusten täyttymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on määrättyjen taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Kun pätevyystodistus on myönnetty määräajaksi, näytteenottajan tulee huolehtia ylläpitokoulutuksesta ja täyttää muut sertifiointiryhmän asettamat velvoitteet.

Palvelun toteuttaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Palvelusta vastaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 19.5.2023