suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Tietoa ja ohjeita kylmäaineiden tuojille, käyttäjille ja myyjille sekä valvoville viranomaisille

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen ympäristökeskus SYKE tarjoaa verkkosivuilla tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) ja otsonikerrosta heikentävien aineiden sekä niitä sisältävien laitteiden maahantuontiin ja hallussapitoon liittyvistä velvoitteista ja rajoituksista. Sivuilla on tietoa myös laitteiden myyntiin, asentamiseen ja ylläpitoon sekä aineiden talteenottoon liittyvistä velvoitteista, laitteiden merkitsemisestä, käytön rajoituksista ja kielloista. F-kaasuja käytetään mm. kylmälaitteissa, ilmastointilaitteissa ja lämpöpumpuissa sekä sammutuslaitteistoissa ja sähköisissä kytkinlaitteissa. Otsonikerrosta heikentäviä aineita käytettiin aikaisemmin vastaavissa käyttökohteissa.

SYKE tarjoaa asiaan liittyvää tietoa ja neuvontaa sekä toimii EU:n F-kaasuasetuksen (517/2014) ja otsoniasetuksen (1005/2009) toimivaltaisena viranomaisena. F-kaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden huoltoa valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset. SYKE on julkaissut valvoville viranomaisille valvontaohjeen sekä valvontatarkastuskäynnin lomakkeet, jotka helpottavat tarkastuskäynnin aikana tehtäviä merkintöjä. Rekisteriä pätevistä kylmäalan asentajista ja yrityksistä ylläpitää ja pätevyyksiä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

SYKEn ylläpitämä, ajantasainen tieto koskien otsonikerrosta heikentävien aineiden, F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden maahantuontia, myyntiä sekä käyttöön liittyviä velvoitteita ja rajoituksia löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Tarvittaessa SYKE tarjoaa neuvontaa myös sähköpostitse.

Toimi näin

Tutustu ympäristöhallinnon verkkosivuihin fluoratuista kasvihuonekaasuista ja otsonikerrosta heikentävistä aineista. Tarvittaessa kysy lisää SYKEstä ods.f-kaasut@ymparisto.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 12.5.2020