suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Jätteiden tuonnin ja viennin luvat ja menettelyt

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jätteiden kansainvälisistä siirroista on määrätty EU:n jätteensiirtoasetuksessa. Pääsääntöisesti jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan jätesiirtolupa. Lupamenettelyä kevyempää menettelyä noudatetaan esimerkiksi vaarattomien ns. vihreiden jätteiden siirroissa EU:n tai OECD:n sisällä hyödyntämistä varten.

Jätteen viejä on velvollinen selvittämään,

  • tarvitaanko jätteen siirtoon lupa (ns. ilmoitusmenettely) vai
  • sovelletaanko vihreän jätteen siirtomenettelyä.

Suomen ympäristökeskus tarjoaa kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyen neuvontaa, ohjeistusta ja koulutusta, jotka kattavat sekä lupamenettelyä edellyttävät jätesiirrot että ns. vihreän, vaarattoman jätteen siirrot.

Verkkosivuilla ylläpidetään ajantasaista tietoa, ohjeistusta ja lomakkeita.

Jätesiirtoilmoitukset käsitellään EU:n jätteensiirtoasetuksen (N:o 1013/2006) mukaisesti, kyseisessä asetuksessa on määritelty lupaprosessi ja käsittelyajat.

Jos jätesiirtolupaa haetaan sähköisesti kansainväliset jätesiirrot -järjestelmässä (Finnish TFS), yritys voi seurata luvan käsittelyvaiheita järjestelmän kautta.

Toimi näin

Jätesiirtoilmoitus tehdään lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Suomen ympäristökeskus. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti kansainväliset jätesiirrot -järjestelmässä (Finnish TFS). Ennen kuin jätesiirrot voivat alkaa, on Suomen ympäristökeskuksen, vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttävä jätesiirtoilmoitus eli annettava lupa jätesiirtoon.

Luvan hakeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltuja jätesiirtoja. Jätteen siirtoa suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen ohjeiden saamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätteen viejä on velvollinen selvittämään, tarvitaanko jätteen siirtoon lupa (ns. ilmoitusmenettely) vai sovelletaanko ns. vihreän jätteen siirtomenettelyä. Lupaa edellyttävän jätteen siirtoon Suomesta tarvitaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä jätesiirtolupa sekä myös jätteen vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden jätesiirtoviranomaisten hyväksynnät siirtoon. Jos taas kyseessä on vihreän jätteen siirto, jätesiirron mukaan on liitettävä lomake, EU:n jätteensiirtoasetuksen liite VII. Lisäksi viejän ja vastaanottajan on solmittava tietyt ehdot täyttävä sopimus.

Palvelu on maksullinen.

Jätesiirtolupa on maksullinen.


Määräaika

Jätesiirtoluvan hakemiselle ei ole määräaikaa.

Käsittelyaika

Käsittelyn eri vaiheiden ajat on määritelty EU:n jätteensiirtoasetuksessa.

Voimassaoloaika

Jätesiirtoluvat ovat voimassa pääsääntöisesti yhden vuoden, maksimissaan kolme vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 18.3.2022