suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Jätteiden tuonnin ja viennin luvat ja menettelyt

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jätteiden kansainvälisistä siirroista on määrätty EU:n jätteensiirtoasetuksessa. Pääsääntöisesti jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan jätesiirtolupa. Lupamenettelyä kevyempää menettelyä noudatetaan esimerkiksi vaarattomien ns. vihreiden jätteiden siirroissa EU:n tai OECD:n sisällä hyödyntämistä varten.

Jätteen viejä on velvollinen selvittämään,

  • tarvitaanko jätteen siirtoon lupa (ns. ilmo ...

Toimi näin

Jätesiirtoilmoitus tehdään lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Suomen ympäristökeskus. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti kansainväliset jätesiirrot -järjestelmässä (Finnish TFS). Ennen kuin jätesiirrot voivat alkaa, on Suomen ympäristökeskuksen, vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttävä jätesiirtoilmoitus eli annettava lupa jätesiirtoon.

Luvan hakeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltuja jätesiirtoja. Jätteen siirtoa suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen ohjeiden saamiseksi.

Kansainvälisten jätesiirtojen järjestelmässä (Finnish TFS) tehdään myös tiettyjen toiseen maahan hyödynnettäväksi vietyjen jätteiden vuosiraportti. Raportti sisältää tiivistelmän vuoden aikana toiseen maahan hyödynnettäväksi siirretyistä jätteistä ja niiden käsittelytavoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätteen viejä on velvollinen selvittämään, tarvitaanko jätteen siirtoon lupa (ns. ilmoitusmenettely) vai sovelletaanko ns. vihreän jätteen siirtomenettelyä.

Lisäksi jätteen viejä on velvollinen tekemään toiseen maahan hyödynnettäväksi viedyistä jäteöljyistä, yhdyskuntajätteistä, sekä rakennus- ja purkujätteistä vuosiraportin.

Lupaa edellyttävän jätteen siirtoon Suomesta tarvitaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä jätesiirtolupa sekä myös jätteen vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden jätesiirtoviranomaisten hyväksynnät siirtoon.

Jos taas kyseessä on vihreän jätteen siirto, jätesiirron mukaan on liitettävä lomake, EU:n jätteensiirtoasetuksen liite VII. Lisäksi viejän ja vastaanottajan on solmittava tietyt ehdot täyttävä sopimus.


Määräaika

Jätesiirtoluvan hakemiselle ei ole määräaikaa. Toiseen maahan hyödynnettäväksi viedyistä öljy-, yhdyskunta-, sekä rakennus- ja purkujätteistä tulee tehdä raportti vuosittain, raportointivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Käsittelyaika

Käsittelyn eri vaiheiden ajat on määritelty EU:n jätteensiirtoasetuksessa.

Voimassaoloaika

Jätesiirtoluvat ovat voimassa pääsääntöisesti yhden vuoden, maksimissaan kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Palvelusta vastaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 26.1.2023