suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Aineisto- ja tietopalvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen ympäristökeskus SYKEn aineisto- ja tietopalvelut tarjoavat kaikille avointa tietoa ympäristöstä. Palvelut sisältävät tietoa tarjoavia verkkosivustoja, tietoaineistoja ja karttapalveluita, SYKEn kirjasto- ja tietopalvelut sekä julkaisuarkiston.

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen palvelu, josta löydät tietoa ympäristöhallinnon toimialaan kuuluvista asioista sekä hallinnon tehtävistä, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista. Sivustoa ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä aluehallintovirastot.

Syke.fi on Suomen ympäristökeskus SYKEn esittelysivusto, jossa kerrotaan SYKEn tehtävistä, tavoitteista, palveluista sekä ajankohtaisista asioista. Lisäksi löydät tietoa SYKEssä tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä, SYKEssä työskentelevät asiantuntijat ja heidän yhteystietonsa sekä SYKEn julkaisut. SYKEn ja sen edeltäjälaitosten julkaisut löytyvät myös SYKEn julkaisuarkistosta, joka sijaitsee Helsingin yliopiston HELDA-julkaisutietokannassa.

SYKEn avoin tieto -palvelu tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Tietoaineistoja voit hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sekä sovelluksia. Osa palvelun sisällöstä on kohdennettu asiantuntijoille ja osa tarjoaa ympäristötietoa helppokäyttöisessä muodossa esim. karttasovelluksina.

SYKEn avoin tieto -palvelun sisältöön liittyvät metatiedot löytyvät metatietopalvelusta, johon on koottu kuvaukset ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoista, tietojärjestelmistä ja karttasovelluksista.

SYKEn tietopalvelu on julkinen tieteellinen erikoiskirjasto, joka kokoaa, ylläpitää ja välittää ympäristötietoa. Kirjasto palvelee SYKEn ulkopuolisia asiakkaita sopimuksen mukaan.

Palvelut ovat maksuttomia ja löytyvät SYKEn ja ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Avoin tieto -palvelun sisällöstä suurin osa on käytettävissä avoimen tietoaineiston käyttöluvalla, Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 23.11.2020