suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien vienti-ilmoitukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun yritys aikoo viedä EU:ssa kiellettyä tai ankarasti säädeltyä kemikaalia EU:n ulkopuoliseen maahan, sen on tehtävä vienti-ilmoitus viimeistään 35 päivää ennen kalenterivuoden ensimmäistä vientiä. Vaatimus koskee myös tällaisia kemikaaleja sisältäviä valmisteita. Kemikaalit on lueteltu EU:n PIC-asetuksen liitteessä I.

Lisäksi joissakin tapauksissa on viranomaisten välityksellä saatava tuojamaan suostumus tuonnille ennen kuin vienti voidaan toteuttaa.

Vienti-ilmoitus tehdään Suomen ympäristökeskukselle Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämässä ePIC-tietojärjestelmässä. Suomen ympäristökeskus vahvistaa ilmoituksen ja toimittaa sen Euroopan kemikaalivirastolle, joka puolestaan lähettää ilmoituksen EU:n ulkopuolisen tuojamaan nimetylle kansalliselle viranomaiselle.

Suomen ympäristökeskus tarjoaa verkkosivuilla ajantasaista tietoa kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettelystä (PIC).

Suomen ympäristökeskus hoitaa vienti-ilmoitusten käsittelyn EU:n PIC-asetuksen (N:o 649/2012) mukaisesti, kyseisessä asetuksessa on määritelty vienti-ilmoitusten käsittelyprosessi ja käsittelyajat.

Toimi näin

Vienti-ilmoitukset on tehtävä kalenterivuosittain vähintään 35 päivää ennen vuoden ensimmäistä aiottua vientiä. Vienti-ilmoitukset tehdään ePIC-tietojärjestelmässä, jota ylläpitää Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä sekä tuojamaan suostumuksen hakemisesta peritään maksu.


Määräaika

Vienti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 35 päivää ennen vuoden ensimmäistä vientiä. Yksi vienti-ilmoitus käsittää yhden kemikaalin tai valmisteen ja yhden tuojamaan.

Käsittelyaika

Vienti voidaan toteuttaa, kun vienti-ilmoituksen viitenumero on aktiivisessa tilassa ePIC-järjestelmässä. Viitenumero aktivoituu vuoden ensimmäisenä ilmoitettuna vientipäivänä, ellei viennille ole esteitä (esim. tuojamaan ilmoittama tuontikielto tai ettei tuonnille ole vielä saatu suostumusta).

Voimassaoloaika

Vienti-ilmoitus on pääsääntöisesti voimassa kalenterivuoden loppuun asti. Vienti-ilmoituksen voimassaoloaika voi olla lyhyempi, mikäli tuojamaan suostumuksen voimassaolo päättyy kesken vuoden.

Tausta ja lainsäädäntö

EU:n PIC-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 649/2012). HUOM. Ajantasainen lista menettelyn piiriin kuuluvista kemikaaleista löytyy Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) internetsivuilta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 14.2.2022