suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

CITES-lajien ja -tuotteiden tuonti ja vienti sekä niihin liittyvä Suomen ja EU:n sisäinen toiminta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

EU:n CITES-lainsäädännön alaisen eläimen tai kasvin tai niistä valmistetun tuotteen tuontiin ja vientiin EU:n ulkorajojen yli tarvitaan yleensä lupa. Uhanalaisten lajien tuontia ja vientiä sääntelee kansainvälinen CITES-yleissopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Se on EU:ssa toimeenpantu EU:n omalla CITES-lainsäädännöllä. Lupasääntely koskee CIT ...

Toimi näin

Tietoa luvantarpeesta ja luvanhakuprosessista eri tilanteissa löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Jos tarvitset CITES-tuonti-, vienti- ja jälleenvientilupaa ja EU-todistusta, täytä hakemuslomake ja toimita se liitteineen Suomen ympäristökeskukseen.

CITES-lajia ostavan tai myyvän yrityksen, yhteisön, viranomaisen tai yksityishenkilön velvollisuus on selvittää luvantarve. Asianomaisen on huolehdittava siitä, että luvat ja todistukset ovat voimassa ennen sen toiminnan alkamista, johon ne on myönnetty. Ilman asianmukaisia dokumentteja kuljetus rajojen yli sekä kaupankäynti on laitonta.

Aloita luvantarpeen selvittäminen tarkastamalla lajin tieteellisen nimen perusteella, kuuluuko laji EU:n CITES-lainsäädännön lajiliitteisiin. Luvantarve ja luvanhakuprosessin kulku riippuvat esimerkiksi siitä, mihin EU:n CITES-lainsäädännön liitteeseen laji kuuluu (A, B, C vai D), minkälainen toiminta on kyseessä (tuonti-, vienti- vai jälleenvienti EU:n rajojen yli, vai Suomen tai EU:n sisäinen toiminta) sekä mihin tarkoitukseen lajin yksilöä, sen osaa tai sitä sisältävää tuotetta käytetään (kaupallinen vai ei-kaupallinen). Tietyille lajeille tai tiettyyn toimintaan ei myönnetä lupia, esim. tiukimmin säännellyillä lajeilla et välttämättä voi harjoittaa kaupallista toimintaa, ja tietyistä maista et voi ylipäätään tuoda CITES-lajeja.

CITES-tuontiluvan tarvitset, kun tuot EU-lainsäädännön A- tai B-liitteen lajia EU:n ulkopuolelta. B-liitteen CITES-yksilön tuomiseen henkilökohtaiseen käyttöön omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa et CITES-tuontilupaa tarvitse, jos tuojalla on esittää asianmukainen CITES-vientilupa. Poikkeus ei kuitenkaan koske eläviä yksilöitä, joilla on aina oltava myös CITES-tuontilupa. CITES-vientiluvan hakee yleensä viejä.

CITES-vienti- tai jälleenvientiluvan tarvitset, kun viet EU-lainsäädännön A- tai B-liitteen lajia EU:n ulkopuoliseen maahan. CITES-vientilupa vaaditaan Suomesta myös henkilökohtaisten tavaroiden tai kotiesineistön vientiin, vaikka niitä kuljetetaan osana matkatavaroita tai muuttokuormaa.

Tuotaessa tai vietäessä C- tai D-liitteen lajia tai siitä valmistettuja tuotteita ovat lupavaatimukset erilaiset kuin A- ja B-liitteiden lajeilla.

EU-todistusta tarvitaan EU:n CITES-lainsäädännön A-liitteen lajeilla käytävässä kaupallisessa toiminnassa. Myös A-liitteen lajin elävän, luonnosta peräisin olevan yksilön siirtoon tarvitaan EU-todistus, vaikka kyseessä olisikin ei-kaupallinen toiminta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupavaatimukset koskevat yhtä lailla sopimuksen alaisten lajien ja tuotteiden kanssa tekemisissä olevia yrityksiä kuin myös yksityishenkilöitä (esim. lemmikkieläinten omistajat, Internet-kauppaa tekevät, metsästäjät ja matkailijat).


Määräaika

Ei määräaikaa, lupia voi hakea jatkuvasti.

Käsittelyaika

Täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta CITES-lupaviranomaisella on kuukausi aikaa tehdä päätös.

Voimassaoloaika

CITES-vientilupa ja -jälleenvientitodistus ovat voimassa enintään 6 kk. Lupa on kertaluonteinen. CITES-tuontilupa on voimassa enintään 12 kk, mutta ei koskaan pidempään kuin sen vastakappaleena toimiva CITES-vientilupa. Lupa on kertaluonteinen. EU-todistus on voimassa joko vain tietyssä EU-maassa tai koko EU:ssa, ja todistukseen kirjatulla haltijalla tai seuraavilla omistajilla, siten kuin todistukseen on kirjattu, ja vain jos todistukseen kirjattu kuvaus vastaa CITES-yksilöä.

Tausta ja lainsäädäntö

EU:n CITES-asetus 338/97/EY (Huom. löydät ajantasaisen lajiliitteen mm. www.ymparisto.fi/cites -sivuilta)

Palvelun toteuttaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Palvelusta vastaa

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus (Syke)
Päivitetty: 18.3.2024