suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen ympäristökeskus SYKE

Pohjavesiselvityksiä, pohjavesinäytteenottoa ja pohjavesiriskien hallintaa tukevat työkalut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt työkaluja pohjavesiselvitysten ja -näytteenoton suunnittelun ja toteutuksen sekä pohjavesiriskien hallinnan tueksi. Työkalut on tarkoitettu yritysten, viranomaisten, konsulttien ja tutkijoiden käyttöön. Niillä pyritään edistämään laadukkaita pohjavesiselvityksiä ja -näytteenottoa. Suomen ympäristökeskuksen tarjoamia pohjavesiselvityksiin liittyviä työkaluja ovat pohjavesiselvitysten tarkistuslista, pohjavesinäytteenoton toimintamalli ja pohjaveden tyyppimallit.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on tarkoitettu pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Se koostuu hydrologisista tiedoista sekä pohjaveden virtauskuvaan ja aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinnasta, mallintamisesta ja seurannasta. Tarkistuslistan avulla toiminnanharjoittaja tietää, mitä pohjavesiin liittyvää tietoa tarvitaan ja millaisin tutkimusmenetelmin tiedot saadaan luotettavasti selville. Samalla tehdyt pohjavesitutkimukset voi koota ja esittää tiiviisti ja kattavasti, sekä dokumentoida niissä käytetyt menetelmät, merkitä vastuuhenkilöt, tulevaisuuden selvitystarpeet ja aikataulut.

Pohjavesinäytteenoton toimintamalli

Pohjavesinäytteenoton toimintamallia voidaan hyödyntää näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli koostuu prosessikaaviosta ja sen otsikoihin linkitetyistä erillisohjeista. Toimintamalli soveltuu parhaiten vedenhankintaan liittyvään pohjavesinäytteenottoon.

Pohjaveden tyyppimallit

Pohjaveden tyyppimalleilla voidaan tehdä suuruusluokkatason arvioita pohjaveteen kohdistuvista riskeistä ja simuloida keinoja niiden hallintaan. Tyyppimallit on laadittu yleisesti käytössä olevan MODFLOW-ohjelmiston ilmaisen käyttöliittymän ModelMuse kanssa yhteensopivassa muodossa. Tyyppimallien verkkosivuilta löytyvät kullekin tyyppimuodostumalle laaditun virtausmallin ja konservatiivisen aineen kulkeutumismallien tiedostopaketit. Lisäksi sivuilta löytyvät kunkin tyyppimallin kuvaus, virtausmallinnuksen parametritaulukoita sekä ohjeita ilmaisohjelmien lataamiseen ja tyyppimallien käyttöönottoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Palvelusta vastaaSuomen ympäristökeskus SYKE
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suomen ympäristökeskus SYKE
Päivitetty: 3.2.2021