suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden vid en gemensam servicepunkt

Vid en gemensam servicepunkt får du de statliga myndigheternas tjänster på en och samma plats. Dessutom kan kommunen och välfärdsområdet erbjuda tjänster där. De första gemensamma servicepunkterna öppnades 2023 i Joensuu, Björneborg, Lahtis och Villmanstrand.

Läs mer om de gemensamma servicepunkterna:

Vid de gemensamma servicepunkterna tillhandahålls tjänster av följande myndigheter:

 • Regionförvaltningsverket (RFV)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB)
 • NTM-centralen
 • Migrationsverket (Migri)
 • Lantmäteriverket (LMV)
 • Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten
 • Brottspåföljdsmyndighetens byråer för samhällspåföljder
 • Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån)
 • Utsökningsväsendet
 • Skatteförvaltningen
 • FPA.

Alla gemensamma servicepunkter erbjuder ännu inte alla myndigheters tjänster. Tjänsteutbudet utvecklas ännu och tjänsterna utökas. De tjänster som för närvarande är tillgängliga finns i Suomi.fi.

Vid en gemensam servicepunkt kan du sköta dina ärenden elektroniskt med hjälp av de datorer som kunderna har tillgång till och du får råd i hur e-tjänsterna används. Du kan även uträtta dina ärenden med en servicerådgivare och få hjälp med att uträtta dina ärenden. Vid punkterna arbetar också myndigheternas egna tjänstemän som kan nås direkt eller med hjälp av tidsbokning.

De gemensamma servicepunkterna är öppna vardagar kl. 8–16. Om det ännu inte finns någon gemensam servicepunkt på din ort kan du få service från myndighetens egna verksamhetsställe eller servicepunkt. 

Servicepunkternas serviceutbud varierar beroende på verksamhetsställe: oftast erbjuds kommunens egna tjänster och några statliga myndigheters tjänster.  Du hittar närmaste servicepunkt i Suomi.fi: Servicepunkterna.


Uppdaterad: 29.1.2024